Werkgroep ONB

Citizen-Science-werkgroep ‘Ontdek de Natuur in jouw Buurt’ (ONB) is een bijzonder samenwerkingsverband tussen de KNNV, IVN en Naturalis in Leiden en omgeving.

Het doel van deze werkgroep is vrijwilligers en wetenschappers bij elkaar te brengen rond bepaalde onderzoeksvragen uit de natuur. Kennis wordt gedeeld en activiteiten worden geoefend, meestal mét een excursie. De werkgroep heeft de intentie te reageren op vragen uit de samenleving; voorbeelden zijn de tweede Nationale Bijentelling, het Oeverplantenproject, de Vlindertelling of een vraag van een gemeente over gebiedsbeheer.
De verwachting is dat mensen door hun betrokkenheid bij deze onderwerpen zich meer bewust worden van de natuur. Men leert de natuur beter kennen en komt meer te weten over soorten en aantallen. Door de gegevens te delen dragen mensen bij aan het behoud van natuur.

Op 28 januari 2019 hebben (naast de KNNV) de organisaties IVN en Naturalis hun medewerking toegezegd aan de oprichting en de activiteiten van de Citizen-Science-werkgroep ‘Ontdek Natuur in je Buurt’. Zij ondersteunen het startdocument, waarin de doelstelling, de werkwijze en de financiële onderbouwing zijn beschreven (voor het startdocument kijk op de website van de werkgroep door hier aan te klikken).

Coördinator: Jacqueline Henrot, voor e-mail klik hier