Communicatie

Periodieken
Naast de bijeenkomsten (ledenvergaderingen, werkgroepbijeenkomsten, excursies, ledencontactavonden en andere activiteiten) en gebruik van e-mailberichten en deze website om elkaar (leden en belangstellenden) te bereiken ontvangen de leden een tweetal periodieken: Bladgroen en Daucallium+. Voor meer informatie en voorbeelden: klik op: Periodieken

Kennisbank
Onderzoeksresultaten die verzameld en beschreven zijn door leden en eventuele vrijwilligers en die beschreven zijn in artikelen, kunnen worden opgenomen in het blad Daucallium+ (zie hierboven). Om het belangstellenden naar zulke resultaten mogelijk te maken hiervan kennis te nemen worden de edities van de laatste jaren opgenomen in de Kennisbank (klik hierop voor voorbeelden).

Privacy
De KNNV wil zorgvuldig omgaan met gedragsregels in verband met privacy.
Hier zitten diverse kanten aan. Meer hierover is opgenomen in de speciale pagina die erop is gericht. Klik voor uitvoerige informatie op: Privacy

Links
In de regio Leiden houden meerdere organisaties zich bezig met soortgelijke en verwante aangelegenheden betreffende de natuur als de KNNV-afdeling Leiden en omgeving doet, zij het soms op gerichtere en/of meer specifieke aspecten. Door Links aan te klikken kunt u de websites van een aantal van hen vinden