Bestuur Leiden

De samenstelling het bestuur van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving is als volgt:

functie:                                 naam:                                    telefoon:                    e-mail

·  voorzitter                            Ineke Laroo                         06-26849491              mailto
·  secretaris                           Frank Kooper                       071-5768199              mailto
·  penningmeester                 Eke van Batenburg              071-5767174              mailto
·  ledenadministratie              Marco Roos                         071-5766772              mailto
·  alg. bestuurslid                   Stan van der Laan               071-5322130              mailto
· vacature

Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering (ALV) gekozen uit de leden.
Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en behartigt haar belangen. Het legt jaarlijks vóór 1 april aan de algemene ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde financiële beheer en beleid in het voorgaande jaar.
De belangrijkste stukken m.b.t. het laatst afgesloten boekjaar zijn te vinden door Statuten en jaarstukken aan te klikken.

De vertrouwenspersoon van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving is:
Jeannette Teunissen, tel.: 071-8886585, mailto