Bestuur Leiden

De samenstelling het bestuur van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving is als volgt:

functie:                                 naam:                                    telefoon:                    e-mail

·  voorzitter                            Ineke Laroo                            06-26849491              mailto
·  secretaris                           Jan Westgeest                       071-5612894              mailto
·  penningmeester                 Joop Vlieg                              071-5190439              mailto
·  ledenadministratie              Yvonne van Nierop                071-5727761              mailto
·  alg. bestuurslid                   Ron Mes                                071-5417207              mailto
· vacature

Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering (ALV) gekozen uit de leden.
Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en behartigt haar belangen. Het legt jaarlijks vóór 1 april aan de algemene ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde financiële beheer en beleid in het voorgaande jaar.
De belangrijkste stukken m.b.t. het laatst afgesloten boekjaar zijn te vinden door Statuten en jaarstukken aan te klikken.

De vertrouwenspersoon van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving is:
Jeannette Teunissen, tel.: 071-8886585, mailto