ANBI

De KNNV-afdeling Leiden en omgeving is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De afdeling heeft geen betaalde medewerkers. Er worden derhalve intern geen beloningen toegekend, ook niet aan de bestuurders. Dezen voeren hun activiteiten uitsluitend op basis van vrijwilligheid uit. Zij ontvangen geen vacatiegeld en kunnen enkel gemaakte onkosten t.b.v. hun werkzaamheden voor de afdeling vergoed krijgen.

De afdeling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28118425. Het RSIN/fiscaalnummer is 8186.33.013 en het post-/bezoekadres:
secretariaat KNNV-afd. Leiden, Burg de Kempenaerstraat 33 te 2252 VK Voorschoten,
met tel. 071-5612894 en e-mail-adres: secretaris@leiden.knnv.nl.

Bij schenkingen is er dus sprake van belastingvoordeel.

De Statuten en jaarstukken (aanklikken voor inzage) karakteriseren de KNNV-afdeling Leiden bij uitstek.