Periodieken

Bladgroen


i.s.m. IVN regio Leiden verspreidt de KNNV-afdeling Leiden onder de leden het periodiek Bladgroen, met informatie over de organisatie, activiteiten en ander nieuws.
Bladgroen verschijnt drie maal per jaar, namelijk rond eind januari, eind mei en eind oktober. Hier tref je de jongste editie van Bladgroen aan:

Deadlines voor aanbieden kopij aan de redactie:
– 30 april voor het Bladgroen van eind mei
– 30 september voor het Bladgroen van eind oktober
– 24 december voor het Bladgroen van eind januari.

Redactie: e-mail naar Jan Westgeest, tel. 071-5612894

Oplage: ca. 140 exemplaren op papier en ca. 400 digitaal verzonden.

Daucallium+

Naast Bladgroen komt jaarlijks in het voorjaar, meestal in maart doch uiterlijk in mei, een exemplaar van het periodiek Daucallium+ uit.
Hierin staan onderzoeks- en andere – meer inhoudelijke – artikelen m.b.t. de natuur in en om Leiden. De naam is een samenvoeging van Daucus en Allium (peen en uien, voedsel bij het ontzet van Leiden in 1574) en de + staat voor extra.

Hier tref je het jongste editie van Daucallium+ aan:

De kopij voor dit blad kan al rond januari worden aangeleverd, maar dient uiterlijk medio februari bij de redactie binnen te zijn.

Redactie: e-mail naar Jan Westgeest, tel. 071-5612894