Over ons

De KNNV-afdeling Leiden en omgeving is (als vereniging) opgericht op 29 november 1902 en heeft tot doel om natuurbeleving, -onderzoek en -bescherming in verenigingsverband te bevorderen.
Dit gebeurt in hoofdzaak door middel van excursies, lezingen en werkgroep-activiteiten (zie Agenda).

Contactgegevens van de secretaris KNNV-afdeling Leiden: Frank Kooper, Annelien Kappeynestraat 15, 2331 RZ Leiden, telefoon 071-5768199,
e-mailadres: secretaris@leiden.knnv.nl

Leden van de afdeling Leiden ontvangen drie keer per jaar het periodiek Bladgroen (het gezamenlijke blad van KNNV- en IVN-afdeling Leiden) waarin informatie over de lezingen, excursies, determinatieavonden en andere activiteiten. Bovendien ontvangen de leden een Daucallium+, met resultaten van uitgevoerd onderzoek.

De contributie voor gewone leden van onze KNNV-afdeling bedraagt momenteel: € 36,- per jaar, voor huisgenootleden: € 10,- en voor jongeren tot 25 jaar: € 22,-. Gewone leden die aangeven dat zij de periodieken uitsluitend digitaal willen ontvangen, krijgen € 6,- korting op hun jaarlijkse contributie. (Dit geldt uiteraard niet voor huisgenootleden omdat zij geen aparte periodieken ontvangen.)
N.B. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld, maar is al jarenlang niet gewijzigd.

Het lidmaatschap van de afdeling houdt automatisch in dat men ook lid is van de landelijke KNNV. Dat biedt de mogelijkheid deel te nemen aan kampeerkampen en reizen alsmede aan landelijke evenementen.
Verder ontvangt elk lid het blad van de KNNV: “Natura” en 10 % korting op boeken van de KNNV-Uitgeverij.

De KNNV-afdeling Leiden is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij schenkingen is er dus sprake van belastingvoordeel. Nadere gegevens zijn te vinden door te klikken op ANBI.

Webmaster: Jan Westgeest