Natuurbeschermingscie.

De natuurbeschermingscommissie waakt over natuurwaarden en onderneemt zo nodig juridische stappen. De commissie is zodoende ook op te vatten als een werkgroep.

Coördinator: vacature.

Onze Paddenpatrouille maakt deel uit van deze werkgroep en is vooral actief tijdens de zgn. paddentrek. Betrokken leden helpen amfibieën dan over bepaalde onveilige trekplaatsen heen.

De Paddenpatrouille kan altijd hulp gebruiken; aanmelding bij Corinna Vermeulen,
voor e-mail klik hier.