Lid worden

WILT U LID WORDEN VAN KNNV-afdeling LEIDEN en omgeving?

Door u hiervoor aan te melden wordt u automatisch ook lid van de landelijke vereniging: de KNNV. Dit biedt de mogelijkheid deel te nemen aan kampen en reizen alsook andere activiteiten buiten de eigen afdeling. U ontvangt dan zes maal per jaar het landelijk blad Natura en drie maal per jaar het afdelingsblad Bladgroen, het periodiek van de afdeling en van IVN regio Leiden.
En niet te versmaden: leden krijgen korting op de boeken van de KNNV-uitgeverij!

Zonder korting bedraagt de contributie voor 2022 en 2023 voor leden € 36,00,
voor jongeren tot 25 jaar: € 22,00
en voor donateurs € 16,00.
Wie aan de ledenadministratie meldt de periodieken ‘Bladgroen’ en Daucallium+ alleen via e-mail te willen ontvangen, krijgt € 6,00 korting op de contributie. Dit geldt niet voor huisgenootleden omdat zij geen extra exemplaar van het landelijke blad Natura en de afdelingsbladen ontvangen.
Voor huisgenootleden is de contributie € 10,00.

Als lid of huisgenootlid kunt u aan alle activiteiten van de landelijke vereniging en de afdeling Leiden deelnemen.
Donateurs zijn alleen verbonden aan de afdeling Leiden, niet aan de landelijke vereniging. Donateurs ontvangen alleen de afdelingsbladen Bladgroen en Daucallium+. Als donateur mag u deelnemen aan alle afdelingsactiviteiten.
Soms wordt voor deelname aan activiteiten, zoals cursussen of bijzondere excursies, aan zowel leden als donateurs, een extra vergoeding gevraagd.

U kunt u direct aanmelden door te klikken op aanmeldingsformulier. Heeft u vragen alvorens tot een lidmaatschap te willen besluiten, stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie (hierop klikken).
Opzeggen moet twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar, dat wil zeggen vóór 1 november.
Adreswijzigingen en alle andere ledenmutaties s.v.p. steeds direct doorgeven aan de ledenadministratie.

Tot ziens bij een van onze activiteiten!