Terug naar Kennisbank

Daucallium+ 2017

Daucallium+ is een blad met inhoudelijke artikelen over natuuronderzoek uitgevoerd in de regio Leiden. Hier is de editie van 2017 te downloaden.
Het blad komt eenmaal per jaar uit.
(N.B. De allernieuwste editie is te vinden onder achtereenvolgens de knoppen Communicatie > Periodieken.)

Kenmerken

Datum 2021 / 01
Afdeling Leiden
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Planten
Ook in deze thema's: Paddenstoelen Vissen