Stinsenplanten in het Bos van Bosman (2023)

De gemeente Leiden maakt plannen om het bos dat tot deze vroegere buitenplaats behoorde, ‘voorzichtig’ te renoveren, in nauw overleg met de buurt en met inachtneming van de bestaande natuurwaarden. Daarbij is kennis van de huidige situatie een vereiste.
De laatste integrale inventarisatie van stinsenplanten in het Bos van Bosman dateert al van 11 jaar geleden.
De gemeente heeft de plantenwerkgroep van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving om een update van deze kennis gevraagd.
In het vroege voorjaar van 2023 heeft de inventarisatie plaatsgevonden en de resultaten zijn weergegeven in het verslag dat u kunt aanklikken op de pagina ‘Kennisbank’ van deze site.