Lintje voor Aaf Verkade

Aaf Verkade is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Haar inzet voor de blauwe natuur in en rond Leiden heeft geleid tot hoge erkenning en erkentelijkheid.
Met haar bezielende initiatieven en door vele Leidse medeburgers en instanties te betrekken bij haar bijzonder natuurvriendelijke projecten zijn de stadsgrachten en andere open wateren in en rond Leiden er enorm op vooruitgegaan, evenals de bewoners van deze wateren (de vissen, kreeften en ander gedierte). Als adviseur stadsgrachten helpt ze ook andere gemeenten in Nederland bij gelijksoortige activiteiten.
Een globaal overzicht van de door haar en haar vrienden geboekte successen in Leiden zijn te lezen in Daucallium+ van mei 2022 (klik hier voor het inzien en/of downloaden van dit blad).

Aaf ontving het lintje uit handen van burgemeester Lenferink in de Hooglandse kerk op 26 april 2022.
Wij wensen haar nog heel veel succes bij haar verdere acties op het terrein van natuurbescherming!

Burgemeester Lenferink licht de uitreiking toe.
En voor wie wil weten waar dit over gaat….