Algemene ledenvergadering (ALV)

Op woensdag 18 mei 2022, aanvang: 19.30 uur, houden we de gebruikelijke Algemene ledenvergadering (ALV) in het Yuverta-gebouw (voormalig Wellant-college), Lange Voort 70, 2341 KD Oegstgeest.
De Algemene Ledenvergadering is dit jaar later geprogrammeerd dan gebruikelijk, vanwege de nasleep van de coronaperikelen en ook vanwege het zoeken naar nieuwe kandidaat-leden voor het bestuur.
Wij hopen op een ruime opkomst en goede ideeën voor activiteiten in de komende jaren.
Alle leden zijn van harte welkom.
N.B. We gaan ervan uit dat ieder rekening wil houden met andermans eventuele wensen m.b.t. Covid 19. Hoewel er (vrijwel) geen overheidsmaatregelen meer van kracht zijn, wordt voluit begrip gevraagd voor aanwezigen die om welke reden dan ook nog voorzichtig willen blijven en bijvoorbeeld afstand willen houden o.i.d.

De leden hebben de concept-agenda met bijbehorende stukken per e-mail ontvangen. Eén van de agendapunten betreft de verkiezing van enkele nieuwe bestuursleden. Ook zal er ruimte zijn voor goede ideeën voor activiteiten in de komende jaren