Week van de Biodiversiteit KNNV Leiden: Vlinderroute lopen in Lentevreugd bij Wassenaar

Argusvlinder

Natuurgids Hugo Woudenberg gaat in dit prachtige gebied met een groepje van maximaal 8 deelnemers de route lopen waar hij al jaren de vlinderstand monitort.

Lentevreugd is een voormalig bollenland, dat 18 jaar geleden werd omgevormd naar een natuurgebied van kwelgrasland met sloten en poelen. Het terrein herbergt een flink aantal soorten libellen en vlinders. In 2013 is hier in samenwerking met de Vlinderstichting een vlinderroute uitgezet. Van april tot oktober wordt deze route volgens een bepaald protocol gelopen en worden de vlinders geïnventariseerd.

Er kunnen maximaal 8 deelnemers mee; niet-leden van KNNV en IVN hebben bij deze excursie voorrang. Aanmelden is mogelijk vanaf 12 mei via KNNVLeidenWeekvdBiodiversiteit@gmail.com 

Verzamelen vanaf 9.45 uur op het parkeerterrein van Lentevreugd (bij de rotonde in de Katwijkseweg te Wassenaar).
De excursie duurt ongeveer 2 uren.

Datum & tijd
vr 26 mei 2023 van 10:00 tot 12:00
Vertrekplaats

Parkeerterrein van Lentevreugd aan de rotonde in de Katwijkseweg te Wassenaar