Week van de Biodiversiteit KNNV Leiden: Natuurinventarisatie Eendenkooi in Warmond

Een Bioblitz in het kader van het 400-soorten-jaar op deze mooie plek. Bij een BioBlitz is het de bedoeling om binnen een vastgestelde tijd in een begrenst gebied zo veel mogelijk soorten planten en dieren te vinden en op naam te brengen. Dit is dus een echte werkexcursie! 

Er kunnen maximaal 10 deelnemers mee op volgorde van aanmelding.
Aanmelden vanaf 12 mei via KNNVLeidenWeekvdBiodiversiteit@gmail.com.
Verzamelen tussen 13.15 en 13.30 uur. De auto kan geparkeerd worden bij de parkeerplaats van het uitkijkpunt aan het eind van de Menneweg; ga dan te voet terug naar het hek met het bord van de eendenkooi (bij het begin van het onverharde pad). Daar worden de deelnemers opgehaald.

Datum & tijd
za 27 mei 2023 van 13:30 tot 16:30
Vertrekplaats

Het hek met het bord van de eendenkooi (aan begin onverharde pad), dus na teruglopen vanaf de parkeerplaats bij het uitkijkpunt aan eind van de Menneweg.