Vogel-excursie Groene Jonker, Woerdense Verlaat en De Haeck

Deze keer combineren wij o.l.v. Marco Witte de Groene Jonker met Lusthof De Haeck.
De Groene Jonker, een waterrijk natuurgebied met een grote plas, rietkragen en natte graslanden, is paradijs voor veel weide- en moerasvogels, zoals waterral, geoorde fuut, kluut, bosrietzanger, lepelaar, blauwborst, witgat…. 
Ook maken wij vanaf Woerdense Verlaat een wandeling met uitzicht over de rietvelden van de Nieuwkoopse Plassen naar en tot in Lusthof De Haeck, een mooi, klein bosgebied met smalle wandelpaden. Tijdens deze wandeling hebben we kans op purperreiger, zwarte stern, boompieper, bruine kiekendief, snor, tuinfluiter, zwartkop….

Let op: Deze excursie staat alleen open voor leden van de vogelwerkgroep.

Datum & tijd
za 12 juni 2021 om 7:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats bij zwembad De Vliet