Vogel-excursie Eendragtspolder en Rottemeren, Rotterdam

Als het water in de Rotte door overvloedige regenval te hoog dreigt te worden, dan wordt het teveel aan water tijdelijk opgeslagen in de Eendrachtspolder. In de Eendragtspolder bevinden zich  plas-/drasgebied gebiedjes, eilandjes en langs de oever van de Zevenhuizerplas bevindt zich een moerasbosje. De natuurwaarde van de waterberging stijgt met de jaren. Het is inmiddels een paradijs voor watervogels, zoals nijlgans, grote Canadese en grauwe gans, lepelaar, blauwe en zilverreiger, watersnip, kievit, bergeend, krakeend, kuifeend, waterhoen en ga zo nog maar even door.

Uiterlijk aanmelden do. 9 sept  20.00 uur, bij Ad den Toom (voor e-mail klik hier of  06 51190983)

Datum & tijd
za 11 september 2021 om 8:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats bij zwembad De Vliet