Vogel-excursie De Putten, Hondsbossche zeewering en bollenveldjes

Onder leiding van Marco Witte verkennen wij de Hondsbossche Zeewering (tussen Petten en Camperduin) en ten oosten hiervan, natuurreservaat De Putten in de Harger- en Pettemerpolder. De Hondsbossche Zeewering is met zandsuppletie versterkt waardoor daar nieuw stuk duin en strand gevormd is. De Putten bevat brak water met veel voedsel en is daarom geliefd bij veel vogelsoorten, zoals kluten, grote sterns, groenpootruiters en kleine zilverreiger. En wie weet zit de grauwe franjepoot er weer. Tenslotte gaan wij op zoek naar ondergelopen bollenlandjes waar veel steltlopers en andere watervogels zullen foerageren.

Uiterlijk aanmelden do. 12 aug. 20.00 uur, bij Ad den Toom (voor e-mail klik hier of  06 51190983)

Datum & tijd
zo 15 augustus 2021 om 8:00
Vertrekplaats

parkeerplaats bij zwembad De Vliet