Plantenwerkgroep: Duinmonitoring Grote Parkeerterrein

Blauwe zeedistel, Eryngium maritimum

In 2022 is het km-hok ‘Grote Parkeerterrein’ (084-464) aan de beurt voor monitoring. De route begint bij Duinoord en loopt langs het fietspad richting strand, vandaar over het parkeerterrein en noordwaarts de duinen in met droge duingraslanden, natte duinvalleien en enkele noordhellingen. Het is een vrij lange en bewerkelijke route, dus neem wat te eten en drinken mee.

Voor deelname is aanmelding vooraf verplicht ten behoeve van de mogelijkheid tot ‘last minute’-communicatie over eventuele coronamaatregelen. Je hoort dan tijdig het laatste nieuws.
Aanmelden bij Koen (voor e-mail klik hier).

Datum & tijd
za 6 augustus 2022 om 8:30
Vertrekplaats

Verzamelen op de parkeerplaats tegenover hotel Duinoord, Wassenaarseslag 26, 2242 PJ Wassenaar.