Excursie Vogelwerkgroep: Oostvaardersveld en Praambulten

Zeearend (jong)

Voor Staatsbosbeheer dient dit gebied, ten oosten van de Praamweg, als “etalage” van de Oostvaardersplassen. Het gebied is een “wetland“ ecosysteem.In het terrein zijn 3 grote slenken gecreëerd en onderling verbonden met 3 dwarsslenken. Dit heeft geleid tot 5 eilanden die ingericht worden als natte graslanden. Daarnaast is er een aantal poelen en steilwanden aangebracht, omgeven door loofbos m.n. wilgen.
Er zijn zo vele soorten ganzen, weide-, water- en bosvogels te vinden.
We bezoeken ook beide Praambulten en het Bezoekerscentrum voor een kansje op de zeearend.

Uiterlijk aanmelden do. 8 sept. 20.00 uur bij Ad den Toom (klik hier of bel 06 51190983)

Datum & tijd
zo 11 september 2022 om 8:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats zwembad De Vliet, Voorschoterweg 6/8, 2324 NE Leiden