Excursie Vogelwerkgroep: Maasvlakte en Oostvoornse meer

Wulp (foeragerend)

De najaarstrek is in volle gang als wij naar de Maasvlakte gaan. Zowel binnen- als buitendijks kunnen we diverse vogelsoorten vinden die nog even rusten en foerageren voordat ze verder trekken.
Na op de Maasvlakte gevogeld te hebben, kijken we uit over de slikken van Voorne en speuren we het Oostvoornse Meer af.
Vogels die we hopen te gaan zien: tapuit, keep, bladkoning, (vuur)goudhaan, wulp en ijsvogel.

Uiterlijk aanmelden uiterlijk do. 13 oktober 20.00 uur bij Ad den Toom (klik hier of bel 06 51190983)

Datum & tijd
za 15 oktober 2022 om 8:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats zwembad De Vliet, Voorschoterweg 6/8, 2324 NE Leiden