Excursie Vogelwerkgroep: Everdingerwaard en Goilberdingerwaard

Blauwborst

De Everdingerwaard ligt aan de zuidoever van de Lek en wordt aan de oostkant begrensd door Fort Everdingen. Tussen 2000 en 2006 zijn de uiterwaarden uitgegraven voor de dijkverzwaring van de Lek. Daardoor ontstond een natuurgebied met rietkragen, slikplaten, oude rivierarmen, moerasbos en hooilanden. In juni zullen we volop zangvogels zien en horen. Op de slikplaten foerageren steltlopers en in de hooilanden weidevogels. Als het vernielde draaipontje (vandalisme) weer hersteld is, kunnen we rond lopen; zo niet, dan lopen we heen en weer. En passant zullen we ook nog grote velden met orchissen en grote ratelaar tegenkomen.
Aan de andere kant van het fort ligt de Goilberdingerwaard. Hier is een oude rivierarm uitgegraven en ontstond eveneens een nieuw natuurgebied. In het struweel van meidoorns en bramen zitten veel zangvogels en in de rietkragen onder andere blauwborsten.

Uiterlijk aanmelden uiterlijk do. 1 juni 20.00 uur bij Andrien van Roon (klik hier of bel 06 30314563)

Datum & tijd
zo 4 juni 2023 om 8:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats zwembad De Vliet, Voorschoterweg 6/8, 2324 NE Leiden